Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Työnohjauksella/coachingilla suunta selkeämmäksi ja työhön lisää laatua! 

 Työnohjauksen/coachingin tavoitteena on, että ihmiset pystyvät tekemään työtään hyvinvoivina ja parhaalla mahdollisella tavalla. Työnohjauksessa tarkastellaan ensisijaisesti kysymyksiä "minä työntekijänä perustehtävässäni" sekä "kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun tulen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa".

Työnohjauksessa/coachingissa keskitytään perustehtävän selkeyttämiseen sekä tuetaan sen toteuttamisessa, kehittämisessä ja rajojen tunnistamisessa. Keskeistä  on itsensä johtamisen ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen, jotta työtä on mahdollista tehdä laadukkaasti hyvässä ilmapiirissä. Työnohjaus tukee itsetuntemuksen lisääntymistä, ajattelun ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä ammatillisuuden ja ammattitaidon vahvistumista.

Tyypilliset työnohjauksen/coachingin teemat liittyvät työssä jaksamiseen, perustehtävän laadukkaaseen hoitamiseen, muutosprosesseihin, tiimien toimivuuteen ja ihmissuhdekysymyksiin.  

Käytännössä:

Työnohjaus/coaching voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisesti . Työnohjauksen kesto ja hinta määräytyvät yksilöllisesti mm. tapaamisen keston, ryhmän koon ja tapaamiskertojen perusteella.  Tapaamiset ovat tyypillisesti 3-4 viikon välein.

Työnohjauksen tavoitteista, kestosta, tiheydestä, käytännön toteuttamisesta ja hinnasta laaditaan aina kirjallinen sopimus.

Työnohjauksen vaikuttavuutta ja asetettuja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti: lyhyesti jokaisella kerralla ja sovitusti prosessin eri vaiheissa.

Työnohjaus on luottamuksellista ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

 Kysy lisää myös koulutuksellisesta työnohjauksesta sekä muista koulutuskokonaisuuksista!