Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

TIESITKÖ ETTÄ…? 

…vaikutamme jatkuvasti muiden ihmisten aivojen tilaan? 

…tunnetaidoilla on myös keskeinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille? 

…korkealla tasolla/johtavissa tehtävissä menestys riippuu lähes kokonaan tunneälystä ja -taidoista? 

…tunteet tarttuvat ja ihmissuhteet ovat suurimpia stressin aiheuttajia? 

… lieväkin ulkopuolelle jäämisen ja torjutuksi tulemisen tunne aktivoi aivoissa saman alueen kuin fyysinen kipu? 

 

Tunnetaito= opittu, tunneälyyn perustuva kyky, joka sisältää sekä päättelytaitoja että tunteiden "hallintaa". Tunnetaitojen avulla ihminen tunnistaa ja ymmärtää omia ja toisten tunteita sekä pystyy hyödyntämään niitä oman ajattelun ja toiminnan tukena. Tunteiden huomioiminen on niiden haitallisten vaikutusten minimointia ja vastuullisuuden lisäämistä päivittäisessä toiminnassa. Tunnetaidot ovat lähellä tietoisuustaitoja, joilla tarkoitetaan yksiön tietoisuutta omista ajatuksistaan, uskomuksistaan, tunteistaan ja käyttäytymismalleistaan. Tunnetaitojen keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja menestykselle niin työ- kuin yksityiselämässä on todettu tutkimuksin.

Daniel Goleman (2011) on määrittänyt tunneälyn osa-alueiksi itsetuntemuksen, -hallinnan, sosiaalisen tietoisuuden ja ihmissuhteiden hallinnan. Ne ovat taitoja, jotka kertovat, kuinka hyvin ihminen tulee toimeen itsensä ja toisten kanssa.  

Tunneälyn tärkeimmät osatekijät itsetuntemus- ja säätely toimivat pohjana itsehallinnalle. Itsehallinnan tärkeimpiä hyötyjä on se, että aivot ovat sopivassa tilassa kulloistakin tehtävää varten. Itsehallintaan perustuvat myös tunteiden hallinta, päämäärätietoisuus, mukautumiskyky ja aloitteellisuus. Golemanin mukaan ihmissuhteiden hallinta on ensisijaisesti sitä, miten muokkaamme meidän kanssa vuorovaikutuksessa olevien ihmisten tunteita ja vaikutamme heidän mielentiloihinsa, sillä ihmisestä toiseen tapahtuva tunnetartunta toimii automaattisesti, jatkuvasti, tiedostamattomasti ja kontrolloimattomasti. Ryhmissä, joissa on eroja voimasuhteissa, tunteiden lähettäjänä toimii henkilö, jolla on eniten valtaa. Hän myös määrittää koko muun ryhmän henkisen tilan. Tutkimuksissa huipputiimeillä on todettu olevan viisi positiivista tunnetta yhtä negatiivista kohti (Goleman, 2011) ja menestyvien tiimien salaisuudeksi on löydytty psykologinen turvallisuus (Google: Project Aristotle, 2016).