Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

Eläinavusteinen työskentely osana kokemuksellista valmennusta

Sanaton viestintä muodostaa myös ihmisillä n. 70-90 % viestinnästä. Kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistuneessa työnohjauksessa/coachingissa voidaan tarvittaessa työskennellä asetettujen tavoitteiden mukaisesti myös eläintyöparien (koira ja hevonen) kanssa). Eläinavusteinen työskentely on tehokurssi omien reaktiotapojen tutkimiseen, sanattoman viestinnän (tunteet, intuitio, aikomus ja kehonkieli) ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen.

Työskennellessä tarkastellaan ihmisen ja eläimen välistä vuorovaikutussuhdetta, jota tutkimalla ihmisen on mahdollista tulla tietoiseksi omista tunteista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseensä. Eläin on aidosti läsnä ja reagoi ihmisen tunnetiloihin ja käyttäytymiseen suorasti ja rehellisesti. Tämä auttaa ihmistä tiedostamaan itseään, omasta toimintaansa ja sen vaikutuksista toisiin, minkä ansiosta ihminen oppii mukauttamaan omaa käyttäytymistään tilanteeseen sopivammaksi. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa valmennettavan omien tunnetilojen hallintaa sekä vastuun ottamista omasta käyttäytymisestään, jotta valmennettava pystyy suoriutumaan tehtävistä ja haasteista parhaimmalla mahdollisella tavalla. 

Eläinavusteisessa kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistuneessa valmennuksessa/coachingissa työskentely perustuu ystävyyden ja aitoa läsnäoloa edellyttävän yhteistyösuhteen rakentamiseen eläimen kanssa. Työskentelyn periaatteisiin kuuluu, että jokainen ottaa vastuun vuorovaikutustilanteissa omasta osuudestaan ja hyväksyy sen, miten toinen käyttää oman osuutensa. Eläimet työskentelevät pääsääntöisesti vapaana, jotta ne voivat ratkaista itse, kenen kanssa työskentelevät ja kuinka pitkään. Tyypillisesti eläinavusteisen harjoitusten kesto on n. 10-15 min, jonka jälkeen työskentelyssä esille nousseita asioida prosessoidaan ja linkitetään arkeen siirrettäviksi.

 

 

  

”Nature is not a place to visit.

It is home”

- Gary Snyder-