Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

EASEL® (Experiental Social Emotional Learning & Therapy)

EASEL® on kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistunutta ratkaisu- ja voimavarakeskeistä valmennusta/coachingia, jonka keskeisenä ajatuksena on sosioemotionaalisten tunnetaitojen vahvistaminen. EASEL® on integratiivinen, poikkitieteellinen ja tutkitusti vaikuttava tunnetaitovalmennuksen ohjauksellinen työmuoto, joka perustuu vankalle teoreettiselle ja kokemukselliselle pohjalle. EASELin taustalla vaikuttavat erityisesti sosiaalinen neurotiede ja sen lähitieteet sekä tutkitusti vaikuttavien terapiasuuntausten ja ohjaustyönmuotojen keskeiset elementit. Lue lisää täältä.

EASELissä näkökulma on minä sekä minä suhteessa toisiin ja siinä tutkitaan erityisesti kysymystä, kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa? Keskeisenä tavoittteenaa on oppia tuntemaan, ymmärtämään ja johtamaan itseä ja toisia sekä edistetään myötätuntoisen asenteen kehittymistä niin itseä kuin kanssa ihmisiä kohtaan. Valmennuksessa voidaan tarvittaessa työskennellä asetettujen tavoitteiden mukaisesti myös eläintyöparien (koira ja hevonen) kanssa.

Tietoutta, kokemuksia ja struktuuria

Easel® -työskentelyssä tutkitaan aidoissa tilanteissa esille nousevia teemoja, ajattelukaavoja, tunteita ja toimintatapoja. Työmuotoon on sisään rakennettu tiedon jakaminen (psykoedukaatio) ihmisen kehon ja mielen tyypillisistä reagointitavoista, inhimillisen käyttäytymisen taustoista sekä vuorovaikutuksen dynamiikasta. Yhdessä kokemuksellisten harjoitusten kanssa ne tarjoavat mahdollisuuden tutkia ja työstää omia tunteita, tarpeita, uskomuksia, asenteita ja motiiveja, mikä lisää itsetuntemusta ja kykyä ymmärtää paremmin toisia ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita. Valmennuksissa jaetaan vain se, mikä koetaan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Työskentelyn tukena hyödynnetään usein myös oppimispäiväkirjoja.

Kokemuksellisuutensa vuoksi EASEL sopii myös niille asiakkaille, jotka kokevat, etteivät hyödy pelkästä puhumisesta. EASELin yleinen prosessikuvaus on sovellettavissa eri kohderyhmille ja se pystytään räätälöimään ryhmämuotoisestikin toteutettuna jokaisen asiakkaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. EASELin vahvuutena on, että ohjaustyössä yksilöohjaus voi tapahtua myös osana ryhmäprosessia, mikä perustuu psykoedukatiivisiin työkaluihin, kokemuksellisten harjoitusten ohjaustapaan sekä yhteisiin keskusteluihin. Työskentelyssä keskeisiä asioita ovat ohjaus ja prosessointi eivät niinkään itse toiminta ja sen lopputulos.